GRATIS Relatiesignaleringsplan

Iedereen heeft een gebruiksaanwijzing. Iedereen heeft triggers waardoor hij ontvlamt of waardoor hij ontdooit. In een relatie is het de kunst om elkaars gebruiksaanwijzing te kennen en optimaal te leren benutten. Het RelatieSignaleringsPlan (RSP) helpt je om vroegtijdig signalen op te pikken over wanneer het slechter gaat met de relatie. Ook geeft het ‘Op maat!’ de tips en trics om weer tot verbinding te kunnen komen.

Beluister podcast aflevering 3 voor meer uitleg over het Relatiesignaleringsplan.