Module 3: Veranderen

Hoe is jouw relatie nu?

In de vorige module keken we naar de patronen die je hebt aangeleerd.

In deze module kijken we naar hoe die patronen in jouw huidige relatie nog van invloed zijn.

Opdracht 1: Scheve verhoudingen

Opdracht 2: De vicieuze relatiecirkel

Vicieuze relatiecirkel afb